Onderwijs

Oudervereniging

De school heeft een actieve Oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten. De Oudervereniging wordt gevormd door ouders en een afvaardiging van het team van de school. Ze vergaderen minimaal zes keer per jaar. Het jaarverslag staat onder het besloten gedeelte van de site.

Lidmaatschap     

                                                                                                                                                              De oudervereniging bestaat uit leden. Alleen ouder(s), voogd(en) en/of verzorger(s) van onze leerlingen kunnen lid worden. Dit lidmaatschap is vrijwillig. Per gezin kan slechts één lidmaatschap gelden. De contributie van de oudervereniging bedraagt € 50,00 per kind per jaar. Deze kan in twee keer betaald worden. Hierover ontvangt u t.z.t. bericht. Indien u een betalingsprobleem heeft kunt u dit voorleggen aan de directeur of een van de vertrouwenspersonen. Dan zorgt de school altijd voor een oplossing.

 

(Het lidmaatschap is GEEN ouderbijdrage, 't Kempken vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders zie de schoolgids)