Onderwijs

Jaarverslag

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen. Hiermee geven wij inzicht in ons beleid.