Onderwijs

Agenda

27 september 2021
Studiedag
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij.
18 t/m 22 oktober 2021
herfstvakantie
27 oktober 2021
najaarsvergadering OV
3 november 2021
Hoofdluis controle
30 november 2021
Studiedag
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij.
3 december 2021
Sinterklaas
Kinderen 's middags vrij!
23 december 2021
kerstviering
24 december 2021
kinderen 's middags vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
kerstvakantie
19 januari 2022
Hoofdluis controle
24 januari t/m 4 februari 2022
LVS-weken
26 januari 2022
studiemiddag schoolteam
Kinderen om 12.00 uur vrij
14 februari 2022
verwijzingsgesprekken groep 8
15 februari 2022
verwijzingsgesprekken groep 8
18 februari 2022
carnaval
Kinderen 's middags vrij
25 februari 2022
1e rapport
28 februari t/m 4 maart 2022
voorjaarsvakantie
9 maart 2022
Hoofdluis controle
10 maart 2022
voortgangsgesprekken
Groep 1 t/m 7
14 maart 2022
voortgangsgesprekken
Groep 1 t/m 7
16 maart 2022
voortgangsgesprekken
Groep 1 t/m 7
1 april 2022
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij
15 april 2022
vrij ivm Goede Vrijdag
18 april 2022
vrij i.v.m. Pasen
22 april 2022
koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022
meivakantie
11 mei 2022
Hoofdluis controle
26 mei 2022
Vrij i.v.m. Hemelvaart
27 mei 2022
Vrij i.v.m. Hemelvaart
1 juni 2022
studiemiddag schoolteam
Kinderen om 12.00 uur vrij
6 juni 2022
Vrij i.v.m. Pinksteren
7 t/m 17 juni 2022
LVS-weken
24 juni 2022
volksfeest
27 juni 2022
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij
28 juni t/m 1 juli 2022
schoolkamp
5 juli 2022
2e rapport
6 juli 2022
musical groep 8
7 juli 2022
uitzwaaien groep 8
11.45 uur, groep 8 daarna vakantie
8 t/m 7 juli 2022
groep 1-2 vrij
8 juli 2022
12.00 zomervakantie begint ..